OSVĚTOVÁ KAMPAŇ 2017 BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM- PÉČE O ZRAK BYLA ZAHÁJENA 31.KVĚTNA 2017 V PRAZE | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

OSVĚTOVÁ KAMPAŇ 2017 BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM- PÉČE O ZRAK BYLA ZAHÁJENA 31.KVĚTNA 2017 V PRAZE

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

  


Představení osvětové kampaně
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM PÉČE O ZRAK 2018

Již šestým rokem pořádá MSOO, o.s., (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR) ve spolupráci s krajskými a okresními městy a jejich informačními centry osvětovou kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak. Záštitu nad touto kampaní převzal BESIP Ministerstva dopravy.

Hlavními partnery jsou: společnost Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, společnosti Rodenstock, výrobce a distributor brýlových čoček, a společnost New Line Optics, distributor značkových brýlových obrub.

Zahájení kampaně proběhne 30.dubna 2018 formou billboardů v trvání 1měsíce, distribucí publikací Bezpečně za volantem – péče o zrak na informační centra v ČR a následně pak v měsíci červnu proběhne screening zraku účastníkům silničního provozu ve vybraných městech v prostorách informačních center nebo na místech k tomu určených ve všech krajích ve spolupráci s optometristy a koordinátory BESIPU Ministerstva dopravy.

Co je cílem osvětové kampaně

Pravidelným pořádáním osvětové kampaně Bezpečně za volantem – péče o zrak chceme zapůsobit a oslovit co nejvíce účastníků silničního provozu, a to především řidiče motorových vozidel, aby nepodceňovali pravidelné kontroly svého zraku a aby při řízení motorového vozidla používali korekci, kterou jim jejich optik nebo oční lékař doporučí.

Na trhu s oční optikou máme široký výběr brýlových skel pro řidiče, která usnadní vidění při snížené viditelnosti, např. Vlivem nepříjemných odlesků při dešti, sníženého vidění v mlze nebo za šera.

UPOZONĚNÍ: Čím jsou nebezpečné Brýle „HOTOVKY“

Důležitou informací pro širokou veřejnost je i fakt nesprávného používání tzv. BRÝLÍ HOTOVEK líbivého a lákavého designu, které si můžeme zakoupit v prodejnách řetězců, lékáren apod. za velmi nízkou cenu, která je však jen lákadlem pro nedostatečně informované uživatele.

Je nutné zdůraznit, že při dlouhodobém používání si můžeme nenávratně poškodit svůj zrak nebo způsobit nepříjemné bolesti hlavy. Tyto brýle je vhodné používat pouze jako „náplast“ do doby, než si pořídíte správné brýle nebo kontaktní čočky u svého optika.

CO JE SCREENING ZRAKU?

Screening – test zraku prováděný odborným týmem z MSOO ve složení optiků a optometristů na speciálním screeningovém přístroji prokáže, jak vidíte za šera, za mlhy, jaké máte prostorové vidění, jak vidíte na dálku a na blízko a zda máte v pořádku barvocit.

Specialisté test na místě vyhodnotí a případně doporučí odborné vyšetření – změření zraku ve specializovaných očních optikách – a zároveň poradí s řešením korekce při řízení motorového vozidla nebo pro práci v kanceláři apod.

Osvětová kampaň 2017 Bezpečně za volantem- péče o zrak byla zahájena 31.května 2017 v Praze


Mezinárodní sdružení optiků
přichází stejně jako každý rok s osvětovou kampaní Bezpečně za volantem – péče o zrak, jejíž součástí je test zraku pro všechny účastníky silničního provozu. Testem zraku pro jednotlivce se vyhodnotí kvalita zraku a dle závažnosti odborníci doporučí návštěvu očního lékaře nebo očního specialisty, optometristy v oční optice.

Osvětová kampaň v letošním roce bude probíhat za podpory společností z oblasti oční optiky, výrobců a dodavatelů brýlových čoček, kontaktních čoček a roztoků. Se štábem optiků, optometristů a zástupců sdružení MSOO budeme opět působit ve vybraných krajských městech po celé ČR. Kampaň bude probíhat pod záštitou Ministerstva dopravy Besip.

Na osvětové kampani Bezpečně za volantem – péče o zrak se bude podílet tým odborníků složený z očních lékařů, optometristů a optiků, kteří za pomoci optického přístroje určeného k testu zraku posoudí kvalitu zraku jednotlivce bez korekce a následně i s ohledem na jeho korekci. Tzn., že pokud člověk používá korekci brýlemi nebo kontaktními čočkami, odborník se testem přesvědčí, zda korekce je, nebo není vyhovující, nebo zda je vůbec korekci nutné nasadit. V případě, že se v testu prokáže, že je korekce nevyhovující nebo že je potřebná, specialisté doporučí danému jednotlivci návštěvu ordinace optometristy nebo očního lékaře. Ten pak přesně definuje a upraví korekci tak, aby plně vyhovovala požadavkům správného a optimálního vidění jak při řízení motorového vozidla, tak i při jiných činnostech (práce na počítači, sportovní aktivity apod.).

Osvětová kampaň bude probíhat ve 14 ti vybraných prostorách infocenter nebo budov městských, krajských či obecních úřadů ČR.

O místech screeningu – testu – zraku budeme veřejnost informovat prostřednictvím místních tištěných, rozhlasových a televizních médií v každém kraji České republiky těsně před termínem screeningu zraku. Přesná místa a termíny, kde bude celý štáb odborníků působit, naleznete na www.sdruzenioptiku.cz.

Na jednotlivých stanovištích bude probíhat screening – test – zraku a každý účastník obdrží malý dárek od partnerů kampaně a také publikaci Péče o zrak, která bude součástí magazínu Brýle a Móda Speciál, kde se dozví, jak a kde navštívit správného očního specialistu a také další zajímavé informace například o tom, „jak má správně probíhat měření zraku u optometristů v očních optikách nebo ordinacích očních lékařů, na co nesmíme zapomínat při měření zraku, jak předcházet očním onemocněním, jak si poradit při výběru brýlových skel, jak si poradit při výběru kontaktních čoček, jak a proč ohrožujeme zrak při používání nesprávných brýlí, tzv. hotovek, jaké jsou nejčastější oční vady, jaké jsou skryté oční vady, jak včas rozpoznat strabismus – šilhání –, jak si poradit při řízení za snížených viditelných podmínek, jaké typy brýlových obrub jsou vhodné za volant“.

Z důvodu zájmu široké veřejnosti a výsledků z předcházejících osvětových kampaní vyplývá, že práce na osvětě v péči o zrak je záslužnou prací všech, kteří se na kampani podílejí, od starostů jednotlivých měst přes hejtmany krajů až po ministerstva, a především všech partnerů, bez kterých by se osvětová kampaň nemohla uskutečnit.

Tím, že specialisté poradí každému jednotlivci, který navštíví místo screeningu zraku a podstoupí test zraku, kde mu může být prokázána vada, a s odborníkem tuto vadu pak v ordinaci napraví, můžeme zachránit lidské životy, jelikož na spoustě dopravních nehod se podílí právě špatné vidění.

Byť by to byl třeba jen jeden zachráněný život, tak i ten nám rozhodně stojí za to, abychom v naší práci pokračovali.


Prvenství, za které se nemusíme stydět

Osvětová kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak s testováním zraku řidičů na silnicích za asistence dopravní policie a týmu specialistů Mezinárodního sdružení optiků se zaměřením na nutné kontroly zraku získala své prvenství ve světě v roce 2013 právě u nás v České republice a od té doby se koná každým rokem. Do silného povědomí veřejnosti se dostala právě v roce 2013.

Pořadatelské služby a podpůrné PR zajišťovala agentura Iva Production Agency, s.r.o.

Mezi hlavní partnery se v předchozích letech zařadily společnosti se zvučnými jmény, jako je společnost Bausch Lomb, Rodenstock, Hoya, Ciba Vision, Johnson, Optika Čivice, Eni Marco.

Publikace Bezpečně za volantem – péče o zrak, která vždy provází celou kampaň, bude letos součástí magazínu Brýle a Móda SPECIÁL, který bude vycházet v nákladu 140 tisíc výtisků. Magazín Brýle a Móda SPECIÁL bude distribuován všem krajským koordinátorům BESIP Ministerstva dopravy a Dopravní policii ČR na akce pořádané v průběhu roku.

Vychází 26. května v nákladu 140 tisíc výtisků.

Uzávěrka pro dodání podkladů je 28. dubna 2017.

Objednávky přijímáme na adrese: info@sdruzenioptiku.cz nebo na tel. 733 385 385

Za MSOO, o.s. (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů)
Ivana Urválková, prezidentka
E-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ