VÝSLEDKY OSVĚTOVÉ KAMPANĚ - BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM – PÉČE O ZRAK 2017 | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

VÝSLEDKY OSVĚTOVÉ KAMPANĚ - BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM – PÉČE O ZRAK 2017

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

  


Představení osvětové kampaně
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM PÉČE O ZRAK 2018

Již šestým rokem pořádá MSOO, o.s., (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR) ve spolupráci s krajskými a okresními městy a jejich informačními centry osvětovou kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak. Záštitu nad touto kampaní převzal BESIP Ministerstva dopravy.

Hlavními partnery jsou: společnost Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, společnosti Rodenstock, výrobce a distributor brýlových čoček, a společnost New Line Optics, distributor značkových brýlových obrub.

Zahájení kampaně proběhne 30.dubna 2018 formou billboardů v trvání 1měsíce, distribucí publikací Bezpečně za volantem – péče o zrak na informační centra v ČR a následně pak v měsíci červnu proběhne screening zraku účastníkům silničního provozu ve vybraných městech v prostorách informačních center nebo na místech k tomu určených ve všech krajích ve spolupráci s optometristy a koordinátory BESIPU Ministerstva dopravy.

Co je cílem osvětové kampaně

Pravidelným pořádáním osvětové kampaně Bezpečně za volantem – péče o zrak chceme zapůsobit a oslovit co nejvíce účastníků silničního provozu, a to především řidiče motorových vozidel, aby nepodceňovali pravidelné kontroly svého zraku a aby při řízení motorového vozidla používali korekci, kterou jim jejich optik nebo oční lékař doporučí.

Na trhu s oční optikou máme široký výběr brýlových skel pro řidiče, která usnadní vidění při snížené viditelnosti, např. Vlivem nepříjemných odlesků při dešti, sníženého vidění v mlze nebo za šera.

UPOZONĚNÍ: Čím jsou nebezpečné Brýle „HOTOVKY“

Důležitou informací pro širokou veřejnost je i fakt nesprávného používání tzv. BRÝLÍ HOTOVEK líbivého a lákavého designu, které si můžeme zakoupit v prodejnách řetězců, lékáren apod. za velmi nízkou cenu, která je však jen lákadlem pro nedostatečně informované uživatele.

Je nutné zdůraznit, že při dlouhodobém používání si můžeme nenávratně poškodit svůj zrak nebo způsobit nepříjemné bolesti hlavy. Tyto brýle je vhodné používat pouze jako „náplast“ do doby, než si pořídíte správné brýle nebo kontaktní čočky u svého optika.

CO JE SCREENING ZRAKU?

Screening – test zraku prováděný odborným týmem z MSOO ve složení optiků a optometristů na speciálním screeningovém přístroji prokáže, jak vidíte za šera, za mlhy, jaké máte prostorové vidění, jak vidíte na dálku a na blízko a zda máte v pořádku barvocit.

Specialisté test na místě vyhodnotí a případně doporučí odborné vyšetření – změření zraku ve specializovaných očních optikách – a zároveň poradí s řešením korekce při řízení motorového vozidla nebo pro práci v kanceláři apod.

Výsledky osvětové kampaně - Bezpečně za volantem – péče o zrak 2017

Od května 2017 do července 2017 proběhla ve všech krajích ČR osvětová kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak určená pro všechny účastníky silničního provozu.

Z celkového počtu 1080 otestovaných řidičů jsme zjistili, že téměř polovina řidičů má zrak nedostatečný k řízení motorového vozidla.

Téměř 80% řidičů má velmi sníženou viditelnost při špatných viditelnostních podmínkách jako je mlha, déšť, šero a při oslnění protijedoucích vozidel.

Přesto, že tyto nedostatky se dají řešit brýlovou korekcí, řidiči toho nedbají a korekci nepoužívají, čímž se velmi násobí pravděpodobnost dopravní nehody.


Testování zraku v číslech

celkem otestováno 1080 řidičů

Z toho 1/3 žen a 2/3 mužů

věková hranice řidičů 18 – 97 let


Hodnoty zraku:

Pod 50% - velmi špatné

50 – 70 % - špatné

70 – 90 % - nevyhovující

90 – 100% - vyhovující

Pod 50% má velmi špatný zrak 5,04% řidičů

na 50 – 70% má špatný zrak 21,06% řidičů

na 70 – 90% má nevyhovující zrak 23,85% řidičů

na 90 – 100% má vyhovující zrak 50,05% řidičů


Z celkového počtu otestovaných účastníků používá korekci 518 řidičů což je 48%.

Z účastníků, kteří korekci používají je 49,36% řidičů, kteří mají korekci nevyhovující pro řízení motorového vozidla.


Závěr z testu zraku

Téměř polovina řidičů vidí za volantem nekvalitně a někteří by za volant vůbec neměli usednout, protože jejich zrak je velmi nedostatečný.

Doporučení

Pro každého řidiče, který zjistil, že má nedostatečnou korekci nebo ji nepoužívá přesto, že by ji používat měl, by zjištění o špatném zraku mělo být velkým vykřičníkem a varováním.

Na silnicích nastává mnoho nepředvídatelných situací, kdy každá setina vteřiny rozhoduje o osudech lidí, a proto je zapotřebí rychlé reakce, kterou můžeme ovlivnit právě správným zrakem.

Při tom stačí tak málo, a to uvědomit si, že špatný zrak snižuje reakci na danou situaci stejně tak jako je požití alkoholu nebo omamných látek.


Proto nepodceňujte kvalitu svého zraku a raději si nechte zrak správně přeměřit ve specializovaných očních optikách nebo ordinacích očních lékařů, protože na spoustě dopravních nehod se podílí špatné vidění.

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ