VÝSLEDKY OSVĚTOVÉ KAMPANĚ "BEZPEČNOST ZA VOLANTEM - PÉČE O ZRAK" ROKU 2016 | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

VÝSLEDKY OSVĚTOVÉ KAMPANĚ

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „ hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

Výsledky osvětové kampaně "Bezpečnost za volantem - péče o zrak" roku 2016


Preambule

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů, který člověk má. Vnímáme jím až 80 % všech vjemů okolo sebe. Mezinárodní sdružení optiků i v letošním v měsíci dubnu prověřovalo stav zraku řidičů na českých silnicích a bude pokračovat na podzim na přelomu měsíce září a října. Z dostupných informací víme, že jako jediné v Evropě má MSOO, o.s., k dispozici cenné údaje o stavu zraku řidičů na silnicích v ČR.

Zrak českých řidičů

V průběhu měsíce dubna probíhal na vybraných čerpacích stanicích Shell ve všech krajích ČR screening řidičů pořádaný Mezinárodním sdružením optiků a optometristů (MSOO) zaměřený na zrak a význam nošení brýlí či kontaktních čoček za volantem. Partnery celé akce byly firma Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, společnost ESSILOR, výrobce a distrubutor brýlových čoček, společnost Shell Czech Republic, FORD CARent. Měření probíhalo na speciálním screeningovém přístroji, který ukázal hodnoty zraku do dálky, prostorového vidění, barvocitu, vidění za šera, za tmy nebo zhoršených viditelnostních podmínek. Screening probíhal ve 14 krajích České republiky a celkově se jej zúčastnilo 758 řidičů, kteří měli chuť a nebáli se zjistit, jak jsou na tom se svým zrakem.

Průběh testování zraku

Řidiči, kteří navštívili čerpací stanice, si mohli nechat otestovat svůj zrak na speciálním přístroji VISIOTESTU a následně bylo jejich vidění podrobeno zkoušce zrakové ostrosti, která spočívala v rozlišení znaku v odpovídající vzdálenosti každým okem zvlášť a poté oběma dohromady, a to s odpovídající korekční pomůckou, kterou používají při řízení motorového vozidla. Řidiči byli s naměřenými výsledky ihned seznámeni a ti s horší rozlišovací schopností (pod 70 %) byli upozorněni na nevhodnost usednutí za volant. Česká norma určuje, že na silnice mohou vyrazit řidiči se zrakovou ostrostí do 70 %. Do zrakové ostrosti 50 % jsou způsobilí na základě odborného vyšetření a se zrakovou ostrostí pod 50 % by za volant určitě usednout neměli.

Screening v číslech

Celkem screeningu zraku využilo 758 řidičů, z toho dvě třetiny tvořili muži a jednu třetinu ženy. Jejich průměrný věk činil 42,5 let, nejmladšímu bylo 18 a nejstaršímu řidiči bylo 88 let.

Testování bylo zcela dobrovolné a oslovený měl možnost jej odmítnout. Nejvíce osob bylo otestováno v Královéhradeckém kraji a v Praze, zde se dohromady nechalo otestovat 132 osob, nejméně potom ve Středočeském kraji, kde si svůj zrak nechalo otestovat pouhých 36 osob.

Praha – 66 osob

Královéhradecký kraj – 66 osob

Jihočeský kraj – 61 osob

Olomoucký kraj – 56 osob

Pardubický kraj – 57 osob

Zlínský kraj – 55 osob

Jihomoravský kraj – 55 osob

Kraj Vysočina – 54 osob

Plzeňský kraj – 54 osob

Moravskoslezský kraj – 52 osob

Ústecký kraj – 50 osob

Karlovarský kraj – 50 osob

Liberecký kraj – 46 osob

Středočeský kraj – 36 osob

Zjištěné hodnoty ze screeningu

Pro testování jsme potřebovali, kromě zjištění zrakové ostrosti vědět, zda vyšetřovaná osoba nosí či nenosí při řízení optickou pomůcku, jakou jsou brýle či kontaktní čočky, a dále nás zajímal věk. Jak již bylo zmíněno, pro řízení je nutné mít binokulární zrakovou ostrost lepší než 70%.

Na kolik procent z celkově vyšetřených osob mělo zrakovou ostrost na 100%, 90%, 80%, 70%, 60% a 50% ?

Zraková ostrost na:

100% - 91%…………..45% účastníků

90% - 81%…..………..25% účastníků

80% - 71%…..………..13% účastníků

70% - 61%……….……..9% účastníků

60% - 51%……………...5% účastníků

50% a méně……….….3% účastníků

Z daných čísel vylývá, že 93% z vyšetřených osob mělo zrakovou ostrost 83% a více, alarmující je však zbylých 17%, kteří měli zrakovou ostrost menší až neodpovídající. Je zajímavé, že z těchto osob nikdo neměl odpovídající optickou pomůcku. Někteří si svou vadu vůbec neuvědomovali a byli překvapeni výsledky screeningu. V každém případě tito řidiči by se v silničním provozu neměli vůbec vyskytovat a svým špatným zrakem jsou nebezpeční nejen sobě, ale i svému okolí.

V takovém případě je vhodné co nejdříve navštívit očního lékaře či optometristu a nechat si odborně změřit zrak. Takové snížení zrakové ostrosti, i při nošení optické pomůcky, může ukazovat buď na nedostatečně změřený zrak či na možnou přítomnost závažného očního onemocnění.

Porovnání s rokem 2015

V roce 2015 Mezinárodní sdružení optiků a optometristů pořádalo screening zraku v ČR obdobné měření, které probíhalo pod záštitou Dopravní policie ČR bylo otestováno na 900 řidičů a zrakovou ostrost menší než 70% mělo 7% z vyšetřovaných. Je vidět, že bohužel na silnicích osob se špatnou kvalitou zraku neubývá, ale jejich počet se zvyšuje, neboť v letošním roce byl počet těchto osob dokonce až 17%. Což je o celých 10% vyšší než v loňském roce! 3% což je cca 23 osob z otestovaných řidičů (758) by nemělo vůbec řídit motorové vozidlo!!!

Závěr screeningu

Je důležité si uvědomit, že ze 758 testovaných osob celých 17% nemělo zrakové schopnosti takové, aby se mohli zúčastnit silničního provozu bez toho, aniž by měli zrak úplně v pořádku a přesto na čerpací stanici přijeli motorovým vozidlem. Dále je potřebné poukázat na alarmující 3% řidičů, kteří by neměli v žádném případě usednout za volnat. Nesprávnost zvolené korekce, která zrakovou ostrost dostatečně nelepší žádný problém neřeší.

Výsledky byly měřené na speciálním přístroji určenému ke screeningu zraku VISIOTESTU společnosti ESSILOR, který určoval nejen kvalitu zrakové ostrosti, ale také kvalitu zraku při zhoršených viditelnostních podmínkách např. při mlze, dešti či za tmy, barvocit, prostorové vidění a skryté šilhání.

Cíl kampaně:

Hlavním cílem kampaně BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM – PÉČE O ZRAK je upozornit české řidiče, pokud se chtějí účastnit silničního provozu, musí mít v pořádku i svůj zrak a starat se o něj dříve, než je pozdě. Pokud totiž člověk se zrakovou ostrostí odpovídající 100% uvidí překážku a začne brzdit, ten, který má zrakovou ostrost 80% ji uvidí mnohem později a jeho reakce jsou tak značně opožděné. Každý sám by se měl zamyslet, jestli chce sebe a své okolí vystavovat takovému riziku. Péče o váš zrak je investicí do budoucna, tak se o něj nebojte starat už nyní a šetřit tak sebe i své okolí.

Poděkování partnerům

Na závěr patří velké poděkování našim partnerům a to hlavním partnerům akce společnosti BAUSCH LOMB, výrobci a distributoru kontaktních čoček , společnosti Shell a společnosti ESSILOR, která zapůjčila screeningový přístroj na testování zraku řidičů a celému personálu v navštívených čerpacích stanicích, kteří umožnili proběhnutí screeningu v tak velkém rozsahu a měli trpělivost při průběhu celého testování. Dále bychom rádi poděkovali všem ostatním partnerům, firmě FORD CARent, která poskytla bezpečný vůz pro celý štáb osvětové kampaně, bez kterých by tato kampaň nemohla proběhnout v tak velkém rozsahu.

Za MSOO, o.s. (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů)

Ivana Urválková, prezidentka

Kancelář:
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5
tel: 731 409 667
E-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ