OSVĚTOVÁ KAMPAŇ „BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM 2016 – PÉČE O ZRAK“ | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

OSVĚTOVÁ KAMPAŇ „BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM 2016 – PÉČE O ZRAK“

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Seriál Víš, jak vidíš

1. díl

2. díl

3. díl

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem 2016 – péče o zrak“

PŘEHLED MĚST – SCREENING ZRAKU PODZIM 2016 (pdf...)

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem 2016 – péče o zrak“

Zrak je jedním z našich nejdůležitějších smyslů! Prostřednictvím našich očí dostává náš mozek až 80 % informací o vnějším světě. Zrakový vjem je výsledkem složité spolupráce jednotlivých zrakových orgánů, tedy vlastního oka a odpovídajících částí mozku. Jakákoliv vada zraku a špatný zrakový vjem způsobený poškozením, poruchou nebo nefunkčností zraku znamená za volantem značné riziko, protože náš mozek dostává mylné, zkreslené nebo nedostačující informace, a nemůže na ně reagovat. Proto jsou kontroly zraku nezbytné v každém věku minimálně jednou ročně.

Mezinárodní sdružení optiků a samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR ve spolupráci s hlídkami dopravních policistů Policie České republiky nabízí řidičům a všem účastníkům silničního provozu test zraku v době nastupujícího podzimu, kdy se silně snižuje viditelnost. Základním testem zraku se zájemcům o toto vyšetření vyhodnotí kvalita jejich vidění a dle závažnosti zjištěných výsledků odborníci v konkrétních potřebných případech doporučí návštěvu očního lékaře nebo očního specialisty - optometristy v oční optice.

Kampaň Bezpečně za volantem 2016 – péče o zrak bude postupně probíhat v jednotlivých krajích ČR od 26. září do 14. října 2016. Vyšetření bude realizovat tým odborníků složený z očních lékařů, optometristů a optiků, kteří za pomoci optického visiotestu posoudí kvalitu zraku jednotlivce bez korekce a následně i s ohledem na jeho případnou korekci. Tzn., že pokud člověk používá brýle nebo kontaktní čočky, odborník se testem přesvědčí, zda je takto nastavená korekce vyhovující nebo zda je nutná její úprava či změna. V případně, že se v testu prokáže, že je korekce nevyhovující nebo že je vůbec potřebná, specialisté doporučí danému jednotlivci návštěvu ordinace optometristy nebo očního lékaře. Ten pak přesně definuje a upraví korekci tak, aby plně vyhovovala požadavkům správného a optimálního vidění jak při řízení motorového vozidla, tak i při jiných činnostech (práce na počítači, sportovní aktivity apod.).

Místa screeningu – testu – zraku jsou zveřejněna na webových stránkách www.sdruzenioptiku.cz., a také www.ibesip.cz. Každý účastník testu navíc obdrží publikaci “Péče o zrak“, ve které se dozví, kde je možné navštívit správného očního specialistu a také další zajímavé informace například o tom, jak má správně probíhat měření zraku u optometristů v očních optikách nebo ordinacích očních lékařů, na co nesmíme zapomínat při měření zraku, jak předcházet očním onemocněním, jak si poradit při výběru brýlových skel či kontaktních čoček, proč a jak je ohrožován zrak používáním nesprávných brýlí, tzv. hotovek, jaké jsou nejčastější oční vady a skryté oční vady, jak včas rozpoznat strabismus neboli šilhání, jak si poradit při řízení za snížených viditelnostních podmínek, jaké typy brýlových obrub jsou vhodné za volant a mnohé další.


Realizační tým kampaně spatřuje hlavní smysl akce v tom, že včasným odhalením a odborným řešením oční vady lze předejít vážným dopravním nehodám, na kterých má svůj podíl právě špatné vidění.

„Včasná a správná reakce na vzniklou situaci v silničním provozu je zásadním předpokladem pro předcházení vzniku závažných dopravních nehod a nebezpečných kolizních situací na pozemních komunikacích. Proto jakékoliv preventivní opatření či pomoc motoristům ve vztahu k viditelnosti a správnému vidění kvitujeme a podporujeme“, uvádí plk. Ing. Tomáš Lerch, ředitel dopravní služby Policie ČR.

„To, že specialisté vyšetří řidiče, kteří by jinak možná ani na vyšetření zraku sami nešli, a případnou vadu jim pomohou odborně řešit, může v důsledku zachránit lidské životy. Byť by to byl třeba jen jeden zachráněný život, tak i ten rozhodně stojí za to, abychom v naší práci pokračovali“, dodává Ing. Martin Farář, vedoucí samostatného oddělení BESIP.

Ohlédnutí

Osvětová kampaň se zaměřením na nutné kontroly zraku se poprvé uskutečnila v roce 2011 a následně pak probíhala každým rokem až doposud. Do silného povědomí veřejnosti se dostala v roce 2013 ve spolupráci s Ministerstvem Dopravy - BESIP a Ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia ČR. Pořadatelské služby a podpůrné PR zajišťovala agentura Iva Production Agency, s.r.o.


Za MSOO, o.s. (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů)

Ivana Urválková, prezidentka

Kancelář:
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5
tel: 731 409 667
E-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ