VÝSLEDKY OSVĚTOVÉ KAMPANĚ „BEZPEČNOST ZA VOLANTEM - PÉČE O ZRAK" ROKU 2016 | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

VÝSLEDKY OSVĚTOVÉ KAMPANĚ „BEZPEČNOST ZA VOLANTEM - PÉČE O ZRAK

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

  


Představení osvětové kampaně
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM PÉČE O ZRAK 2018

Již šestým rokem pořádá MSOO, o.s., (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR) ve spolupráci s krajskými a okresními městy a jejich informačními centry osvětovou kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak. Záštitu nad touto kampaní převzal BESIP Ministerstva dopravy.

Hlavními partnery jsou: společnost Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, společnosti Rodenstock, výrobce a distributor brýlových čoček, a společnost New Line Optics, distributor značkových brýlových obrub.

Zahájení kampaně proběhne 30.dubna 2018 formou billboardů v trvání 1měsíce, distribucí publikací Bezpečně za volantem – péče o zrak na informační centra v ČR a následně pak v měsíci červnu proběhne screening zraku účastníkům silničního provozu ve vybraných městech v prostorách informačních center nebo na místech k tomu určených ve všech krajích ve spolupráci s optometristy a koordinátory BESIPU Ministerstva dopravy.

Co je cílem osvětové kampaně

Pravidelným pořádáním osvětové kampaně Bezpečně za volantem – péče o zrak chceme zapůsobit a oslovit co nejvíce účastníků silničního provozu, a to především řidiče motorových vozidel, aby nepodceňovali pravidelné kontroly svého zraku a aby při řízení motorového vozidla používali korekci, kterou jim jejich optik nebo oční lékař doporučí.

Na trhu s oční optikou máme široký výběr brýlových skel pro řidiče, která usnadní vidění při snížené viditelnosti, např. Vlivem nepříjemných odlesků při dešti, sníženého vidění v mlze nebo za šera.

UPOZONĚNÍ: Čím jsou nebezpečné Brýle „HOTOVKY“

Důležitou informací pro širokou veřejnost je i fakt nesprávného používání tzv. BRÝLÍ HOTOVEK líbivého a lákavého designu, které si můžeme zakoupit v prodejnách řetězců, lékáren apod. za velmi nízkou cenu, která je však jen lákadlem pro nedostatečně informované uživatele.

Je nutné zdůraznit, že při dlouhodobém používání si můžeme nenávratně poškodit svůj zrak nebo způsobit nepříjemné bolesti hlavy. Tyto brýle je vhodné používat pouze jako „náplast“ do doby, než si pořídíte správné brýle nebo kontaktní čočky u svého optika.

CO JE SCREENING ZRAKU?

Screening – test zraku prováděný odborným týmem z MSOO ve složení optiků a optometristů na speciálním screeningovém přístroji prokáže, jak vidíte za šera, za mlhy, jaké máte prostorové vidění, jak vidíte na dálku a na blízko a zda máte v pořádku barvocit.

Specialisté test na místě vyhodnotí a případně doporučí odborné vyšetření – změření zraku ve specializovaných očních optikách – a zároveň poradí s řešením korekce při řízení motorového vozidla nebo pro práci v kanceláři apod.

Výsledky osvětové kampaně „Bezpečnost za volantem - péče o zrak" roku 2016


Preambule

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů, který člověk má. Vnímáme jím až 80 % všech vjemů okolo sebe. Mezinárodní sdružení optiků i v letošním roce v měsíci dubnu prověřovalo stav zraku řidičů na českých silnicích a pokračovalo na podzim na přelomu měsíce září a října. Z dostupných informací víme, že jako jediné v Evropě má MSOO, o.s., k dispozici cenné údaje o stavu zraku řidičů na silnicích v ČR.

Zrak českých řidičů

V průběhu měsíců září–říjen probíhal na vybraných místech ve všech krajích ČR screening zraku řidičů pořádaný Mezinárodním sdružením optiků a optometristů (MSOO), BESIP Ministerstva dopravy a Dopravní policií ČR zaměřený na zrak a význam nošení brýlí či kontaktních čoček za volantem. Měření probíhalo na speciálním screeningovém přístroji, který ukázal hodnoty zraku do dálky, prostorového vidění, barvocitu, vidění za šera, za tmy nebo zhoršených viditelnostních podmínek. Screening probíhal ve 14 krajích České republiky a celkově jsme na podzim otestovali i přes nepřízeň počasí 346 řidičů, kteří měli chuť a nebáli se zjistit, jak jsou na tom se svým zrakem.

Zahájení kampaně a průběh

Preventivní akce zaměřená na kontrolu zraku řidičů byla zahájena na následující místech:

26. září Zlínský kraj – Kunovice u Uherského Hradiště, akce se zúčastnilo 18 řidičů

27. září Jihomoravský kraj – Brno, u Výstaviště, Bauerova ulice, akce se zúčastnilo 40 řidičů

29. září Královéhradecký kraj – Hradec Králové, STK, Bří Štefanů 492, akce se zúčastnilo 20 řidičů

30. září Kraj Vysočina – Nové Město na Moravě, u autobusového nádraží, akce se zúčastnilo 24 řidičů

3. října Olomoucký kraj – Olomouc, Babičkova ulice, akce se zúčastnilo 29 řidičů

4. října Moravskoslezský kraj – Opava, u Stříbrného jezera, akce zrušena z důvodu vichřice a deště

5. října Plzeňský kraj – Podhájí – autokemp, akce se zúčastnilo 18 řidičů

6. října Ústecký kraj – Ústí nad Labem, Sebuzínská ulice, akce se zúčastnilo 16 řidičů

7. října Liberecký kraj – Jestřebí, odstavná plocha, akce se zúčastnilo 34 řidičů

10. října Karlovarský kraj – Horní Lomany, u čerpací stanice MOLL, akce se zúčastnilo 24 řidičů

11. října Pardubický kraj – Sezemice, u hasičské zbrojnice, akce se zúčastnilo 28 řidičů

12. října Jihočeský kraj – Lhotice, akce se zúčastnilo 32 řidičů

13. října Středočeský kraj – Poděbrady, Bílkova, akce se zúčastnilo 40 řidičů

14. října Praha – Čakovická ulice, Praha 9, akce se zúčastnilo 23 řidičů

Průběh testování zraku

Dopravní hlídky policie kontrolovaly řidiče na vybraném a určeném místě v jednotlivých krajích a ti si pak mohli nechat otestovat svůj zrak na speciálním přístroji VISIOTESTU. Následně bylo jejich vidění podrobeno zkoušce zrakové ostrosti, která spočívala v rozlišení znaku v odpovídající vzdálenosti každým okem zvlášť a poté oběma dohromady, a to s odpovídající korekční pomůckou, kterou používají při řízení motorového vozidla. Řidiči byli s naměřenými výsledky ihned seznámeni a ti s horší rozlišovací schopností (pod 80 %) byli upozorněni na nevhodnost usednutí za volant. Česká norma určuje, že na silnice mohou vyrazit řidiči se zrakovou ostrostí do 80 %. Do zrakové ostrosti 50 % jsou způsobilí na základě odborného vyšetření a se zrakovou ostrostí pod 50 % by za volant určitě usednout neměli.

Screening v číslech

Celkem screeningu zraku využilo 346 řidičů, z toho dvě třetiny tvořili muži a jednu třetinu ženy. Jejich průměrný věk činil 42,5 roku, nejmladšímu bylo 18 a nejstaršímu řidiči bylo 95 let.

Testování bylo zcela dobrovolné a oslovený měl možnost jej odmítnout.

Nejvíce osob bylo otestováno ve Středočeském kraji v Poděbradech a v Jihomoravském kraji v Brně, zde se dohromady otestovalo 80 řidičů.

Nejméně se otestovalo v Ústeckém kraji v Ústí nad Labem, kde si svůj zrak nechalo otestovat pouhých 16 osob.

Z celkového počtu 346 osob používalo korekční pomůcku (brýle nebo kontaktní čočky) 32,94 % řidičů.

Z tohoto počtu řidičů mělo neodpovídající korekci téměř 46,49 % řidičů!

Z toho celého vyplývá, že každý sedmý řidič špatně vidí a každý třetí řidič používá brýle nebo kontaktní čočky a z nich každý druhý má nevyhovující korekci.

Zjištěné hodnoty ze screeningu

Pro testování jsme potřebovali kromě zjištění zrakové ostrosti vědět, zda vyšetřovaná osoba nosí, či nenosí při řízení optickou pomůcku, jakou jsou brýle či kontaktní čočky, a dále nás zajímal věk. Jak již bylo zmíněno, pro řízení je nutné mít binokulární zrakovou ostrost lepší než 80 %.

Kolik procent z celkově vyšetřených osob mělo zrakovou ostrost na 100 %, 90 %, 80 %, 70 %, 60 % a 50 %?

Zraková ostrost na:

100 % – 91 %…………….51,10 % účastníků

90 % – 81 %……….……..27,81 % účastníků

80 % – 51 %……………...17,05 % účastníků

50 % a méně……….….4,04 % účastníků

Z daných čísel vyplývá, že 51,10 % z vyšetřených osob mělo zrakovou ostrost 90 % a více, alarmující je však 44,86 % osob, které měly zrakovou ostrost neodpovídající, a vůbec nejhorší je zjištění, že 4,04 % řidičů by za volant vůbec neměly usednout, jelikož jejich zrak je velmi špatný. Je zajímavé, že z těchto osob nikdo neměl odpovídající optickou pomůcku. Někteří si svou vadu vůbec neuvědomovali a byli překvapeni výsledky screeningu. V každém případě by se tito řidiči v silničním provozu neměli vůbec vyskytovat a svým špatným zrakem jsou nebezpeční nejen sobě, ale i svému okolí.

V takovém případě je vhodné co nejdříve navštívit očního lékaře či optometristu a nechat si odborně změřit zrak. Takové snížení zrakové ostrosti, i při nošení optické pomůcky, může ukazovat buď na nedostatečně změřený zrak, či na možnou přítomnost závažného očního onemocnění.

Porovnání s rokem 2015

V roce 2015 Mezinárodní sdružení optiků a optometristů pořádalo obdobný screening zraku v ČR, který probíhal na čerpacích stanicích SHELL pod záštitou Dopravní policie ČR.

Zrakovou ostrost menší než 80 % mělo 10 % z vyšetřovaných. Je vidět, že bohužel na silnicích osob se špatnou kvalitou zraku neubývá, ale jejich počet se zvyšuje, neboť v letošním roce byl počet těchto osob dokonce až 21 %. Což je o celých 11 % více než v loňském roce!

Závěr screeningu

Je důležité si uvědomit, že z testovaných osob celých 17,05 % nemělo zrakové schopnosti takové, aby se mohly zúčastnit silničního provozu bez toho, aniž by měly zrak úplně v pořádku, a přesto řídily motorové vozidlo. Alarmující jsou 4 % řidičů, kteří by neměli v žádném případě usednout za volant. Nesprávnost zvolené korekce, která zrakovou ostrost dostatečně nelepší, žádný problém neřeší.

Výsledky byly měřené na speciálním přístroji určeném ke screeningu zraku VISIOTESTU společnosti ESSILOR, který určoval nejen kvalitu zraku na dálku a na blízko, ale také kvalitu ostrosti zraku při zhoršených viditelnostních podmínkách, např. při mlze, dešti či za tmy, dále barvocit, prostorové vidění a skryté šilhání.

Cíl kampaně

Hlavním cílem kampaně BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM – PÉČE O ZRAK je vysvětlit všem účastníkům silniční dopravy a především řidičům, že pokud nebudou pečovat a dbát o kvalitu svého zraku při řízení dopravního prostředku, mohou si zbytečně přidělat velké problémy a nenapravitelné škody nejen na majetku, ale hlavně na zdraví. Pokud totiž člověk se zrakovou ostrostí odpovídající 100 % uvidí překážku a začne brzdit, ten, který má zrakovou ostrost 80 %, ji uvidí mnohem později a jeho reakce jsou tak značně opožděné. Každý sám by se měl zamyslet, jestli chce sebe a své okolí vystavovat takovému riziku. Péče o váš zrak je investicí do budoucna, tak se o něj nebojte starat už nyní a šetřit tak sebe i své okolí.

Poděkování

Na závěr patří velké poděkování Ministerstvu dopravy a všem koordinátorům BESIP, kteří úžasně spolupracovali na každém stanovišti, dopravní policii a všem policistům, kteří měli trpělivost s řidiči, a celému štábu optiků, optometristů a techniků.

Za MSOO, o.s. (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů)

Ivana Urválková, prezidentka

E-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Reportáž z osvětové kampaně - klikněte zde...

Osvětová kampaň na TV Nova - klikněte zde...

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ