BYLO BY SPRÁVNÉ SNÍŽIT VĚKOVOU HRANICI POVINNÉHO PŘEMĚŘENÍ ZRAKU ŘIDIČŮ? | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

BYLO BY SPRÁVNÉ SNÍŽIT VĚKOVOU HRANICI POVINNÉHO PŘEMĚŘENÍ ZRAKU ŘIDIČŮ?

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

  


Představení osvětové kampaně
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM PÉČE O ZRAK 2018

Již šestým rokem pořádá MSOO, o.s., (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR) ve spolupráci s krajskými a okresními městy a jejich informačními centry osvětovou kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak. Záštitu nad touto kampaní převzal BESIP Ministerstva dopravy.

Hlavními partnery jsou: společnost Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, společnosti Rodenstock, výrobce a distributor brýlových čoček, a společnost New Line Optics, distributor značkových brýlových obrub.

Zahájení kampaně proběhne 30.dubna 2018 formou billboardů v trvání 1měsíce, distribucí publikací Bezpečně za volantem – péče o zrak na informační centra v ČR a následně pak v měsíci červnu proběhne screening zraku účastníkům silničního provozu ve vybraných městech v prostorách informačních center nebo na místech k tomu určených ve všech krajích ve spolupráci s optometristy a koordinátory BESIPU Ministerstva dopravy.

Co je cílem osvětové kampaně

Pravidelným pořádáním osvětové kampaně Bezpečně za volantem – péče o zrak chceme zapůsobit a oslovit co nejvíce účastníků silničního provozu, a to především řidiče motorových vozidel, aby nepodceňovali pravidelné kontroly svého zraku a aby při řízení motorového vozidla používali korekci, kterou jim jejich optik nebo oční lékař doporučí.

Na trhu s oční optikou máme široký výběr brýlových skel pro řidiče, která usnadní vidění při snížené viditelnosti, např. Vlivem nepříjemných odlesků při dešti, sníženého vidění v mlze nebo za šera.

UPOZONĚNÍ: Čím jsou nebezpečné Brýle „HOTOVKY“

Důležitou informací pro širokou veřejnost je i fakt nesprávného používání tzv. BRÝLÍ HOTOVEK líbivého a lákavého designu, které si můžeme zakoupit v prodejnách řetězců, lékáren apod. za velmi nízkou cenu, která je však jen lákadlem pro nedostatečně informované uživatele.

Je nutné zdůraznit, že při dlouhodobém používání si můžeme nenávratně poškodit svůj zrak nebo způsobit nepříjemné bolesti hlavy. Tyto brýle je vhodné používat pouze jako „náplast“ do doby, než si pořídíte správné brýle nebo kontaktní čočky u svého optika.

CO JE SCREENING ZRAKU?

Screening – test zraku prováděný odborným týmem z MSOO ve složení optiků a optometristů na speciálním screeningovém přístroji prokáže, jak vidíte za šera, za mlhy, jaké máte prostorové vidění, jak vidíte na dálku a na blízko a zda máte v pořádku barvocit.

Specialisté test na místě vyhodnotí a případně doporučí odborné vyšetření – změření zraku ve specializovaných očních optikách – a zároveň poradí s řešením korekce při řízení motorového vozidla nebo pro práci v kanceláři apod.

Bylo by správné snížit věkovou hranici povinného přeměření zraku řidičů?

Jaký názor na tento fakt mají odborníci z řad dopravy a odborníci z řad optiky a optometrie?

 

 „Vzhledem k tomu, že v oblasti dopravy je každá „prevence“ velice potřebná, a vzhledem k tomu, že faktem zůstává zhoršující se zrak po 40 letech věku, tuto myšlenku bych podpořil.“

Mgr. Petr Šlechta, předseda představenstva nadace BESIP

 

 „Z pohledu BESIP považujeme za nezbytné apelovat na řidiče, aby jezdili bezpečně, a to není možné v případě, že pořádně nevidí, tedy nemají dostatečný přehled o dění v provozu. Proto je důležité zdůrazňovat rizika, kterým se řidiči se zhoršeným viděním vystavují. Pravidelné prohlídky zraku jsou bezpochyby jednou z forem prevence, ale stanovení pevné věkové hranice, kdy je jejich absolvování povinné, je tématem pro širší diskusi odborníků nejen z řad lékařů a dopravních expertů, ale také ekonomů, protože tato povinnost má i svůj finanční aspekt.“

Ing. Kateřina Budínová, ředitelka nadace BESIP

 

 „Rozhodně se této změně nebráním, protože špatný zrak vede k dopravním nehodám a tragédiím na silnicích. Přehlédnutí dopravní značky, vozidla či člověka mohou být způsobena právě tím, že řidič nevidí. U nás v České republice stále ještě platí povinná lékařská kontrola včetně zraku před vydáním řidičského průkazu, a pak až v šedesáti letech, poté v 65 letech a pak každé další dva roky. U řidičů z povolání, tzv. profesionálních řidičů, je povinná lékařská kontrola již v 50 letech.

V současné době máme statistiky dopravních nehod zpracované dle jiných kritérií. Máme statistiky, které nám říkají, kolik nehod bylo způsobených chybou řidiče jako je například nedání přednosti v jízdě, nepřizpůsobená rychlost vozidla apod.“

plk. Ing. Leoš Tržil, ředitel služby dopravní policie ČR

 

 

„Můj názor je, že ano. Životní styl plný sledování monitorů a obrazovek zatěžující oko na straně jedné a nárůst dopravy na straně druhé by takovou změnu jistě kvitoval snížením nehodovosti. Otázka by však byla, jaké věkové hranice by se taková změna týkala.

Zde bych viděl jako rozumné snížení věkové hranice povinné kontroly zraku o 5 let oproti současnosti (profesionální řidič tedy ve 45 letech, ostatní řidiči ve věku 55 let)."

Stanislav Jahoda, výkonný ředitel společnosti Opti – project, s. r. o.

 

„Vzhľadom k tomu, že žijeme dobu, akú žijeme a charakter našej práce je taký, aký je - t. j. veľa hodín denne za počítačom, často dlho do noci, myslím, že hranica by pokojne mohla ísť dole.“

Ing. Božena Plachá, Optix Partners, s.r.o.

 

„Na tuto otázku odpovídám ne. A to proto, že otázka dobrého vidění je věcí každého řidiče a měl by se o svůj zrak starat v průběhu svých vyšetření sám, a v případě potřeby o brýle lékaře požádat. Dobře vidět znamená splnění základního předpokladu bezpečné jízdy. Zároveň by to bylo v případě žádosti o účelové potvrzení nahánění peněz očním lékařům, kteří za malou chvilku a velice krátký úkon vybírají poměrně vysoký poplatek. My jako řidiči bychom měli být odpovědní a hlídat si nejen zrak, ale celkový zdravotní stav. Ty poplatky by asi nezatížily firemní řidiče, ale u některých lidí, kteří sotva utáhnou byt, stravu, pojistku, povinné ručení a případně dálniční známku to může být problém. A to ještě ani nevyjeli. Možná jednou, až bude líp… Ale zatím to na to nevypadá!“

Jiří Hynek, jednatel společnosti FEBA, s.r.o.

 

„Věkovou hranici povinné kontroly zraku bych rozhodně ze současných 60 let snížil. Je ovšem věcí odborné diskuse, zda by bylo snížení vhodné o 5 nebo i o 10 let. Jednoznačně jsem pro prevenci. Mělo by ovšem být v zájmu každého jednotlivce při jakémkoliv zhoršení zraku tento problém řešit z vlastní vůle a ne z povinnosti! Jsem si ovšem vědom i faktu, že v dnešní době spousta lidí řídí i v situacích, kdy nad tím rozum zůstává stát, a proto si nedělám mnoho iluzí o situaci, kdy starší řidiči ví, že jejich zrak není schopen zaručit bezpečnou jízdu jim, natož ostatním účastníkům silničního provozu, ale přesto vyjedou. Co ale naplat, když bez auta se dnes prakticky nedá žít a hranice odchodu do důchodu se stále zvyšuje. Spousta lidí riskuje nejen v těchto situacích, proto se musí přizpůsobovat i zákony řešící prevenci.“

Martin Höck, velkoobchod kontaktních čoček Wixi s. r. o.

 

„Každá změna, která povede k větší bezpečnosti na našich silnicích, je potřebná. Otázkou však je, jestli je snížení hranice na 45 let bez předchozí diskuse odborníků z řad lékařů a optiků tím nejlepším řešením.“

Martin Sedlár, ředitel Vědeckotechnického parku Rumburk

 

„Myslím si, že myšlenka je dobrá, protože je v zájmu všech, alespoň si to myslím, aby byla bezpečnost na silnicích maximální. Jde spíše o to, že už dnes má spousty lidí předepsané brýle, které má používat při řízení, ale nejsou používány. Kde není kontrola, není změna. Každopádně bych byl opatrný s hranicí pro tuto povinnost.“
Luboš Nerad, obchodní manažer společnosti AMBG, LTD s. r. o.

 

„Velice se ztotožňuji a souhlasím s názorem, že řidiči by se již od 45. roku měli podrobovat pravidelným zkouškám zraku, buď u optometristy nebo u oftalmologa. Z mé bohaté zkušenosti převážně v zahraničí, kde tato praxe je běžná, mohu jen potvrdit, že tento stav v Čechách, na rozdíl od západních zemí, je celkem katastrofální a setkávám se zde s případy, kdy i řidiči z povolání, přesto že ji potřebují, korekci zraku nemají, a pokud mají, tak ji nepoužívají.“

Zdeněk Renc, Staatl. Gepr. Augenoptiker, Augenoptikermeister-Optometrist

 

“Myšlenku zabývat se hranicí povinného měření zraku u řidičů rozhodně podporuji. S navyšujícím se věkem i oči již nemusejí být schopné tak rychle reagovat, jako to uměly dříve. V důsledku jde o ochranu zdraví nás všech.“
Petr Korbel, General Manager společnosti American Way CR

 

Vyšlo v magazínu Brýle a móda 19/9 2011

 

 

 

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ