CO OBNÁŠÍ SPRÁVNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU? | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

CO OBNÁŠÍ SPRÁVNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU?

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

  


Představení osvětové kampaně
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM PÉČE O ZRAK 2018

Již šestým rokem pořádá MSOO, o.s., (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR) ve spolupráci s krajskými a okresními městy a jejich informačními centry osvětovou kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak. Záštitu nad touto kampaní převzal BESIP Ministerstva dopravy.

Hlavními partnery jsou: společnost Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, společnosti Rodenstock, výrobce a distributor brýlových čoček, a společnost New Line Optics, distributor značkových brýlových obrub.

Zahájení kampaně proběhne 30.dubna 2018 formou billboardů v trvání 1měsíce, distribucí publikací Bezpečně za volantem – péče o zrak na informační centra v ČR a následně pak v měsíci červnu proběhne screening zraku účastníkům silničního provozu ve vybraných městech v prostorách informačních center nebo na místech k tomu určených ve všech krajích ve spolupráci s optometristy a koordinátory BESIPU Ministerstva dopravy.

Co je cílem osvětové kampaně

Pravidelným pořádáním osvětové kampaně Bezpečně za volantem – péče o zrak chceme zapůsobit a oslovit co nejvíce účastníků silničního provozu, a to především řidiče motorových vozidel, aby nepodceňovali pravidelné kontroly svého zraku a aby při řízení motorového vozidla používali korekci, kterou jim jejich optik nebo oční lékař doporučí.

Na trhu s oční optikou máme široký výběr brýlových skel pro řidiče, která usnadní vidění při snížené viditelnosti, např. Vlivem nepříjemných odlesků při dešti, sníženého vidění v mlze nebo za šera.

UPOZONĚNÍ: Čím jsou nebezpečné Brýle „HOTOVKY“

Důležitou informací pro širokou veřejnost je i fakt nesprávného používání tzv. BRÝLÍ HOTOVEK líbivého a lákavého designu, které si můžeme zakoupit v prodejnách řetězců, lékáren apod. za velmi nízkou cenu, která je však jen lákadlem pro nedostatečně informované uživatele.

Je nutné zdůraznit, že při dlouhodobém používání si můžeme nenávratně poškodit svůj zrak nebo způsobit nepříjemné bolesti hlavy. Tyto brýle je vhodné používat pouze jako „náplast“ do doby, než si pořídíte správné brýle nebo kontaktní čočky u svého optika.

CO JE SCREENING ZRAKU?

Screening – test zraku prováděný odborným týmem z MSOO ve složení optiků a optometristů na speciálním screeningovém přístroji prokáže, jak vidíte za šera, za mlhy, jaké máte prostorové vidění, jak vidíte na dálku a na blízko a zda máte v pořádku barvocit.

Specialisté test na místě vyhodnotí a případně doporučí odborné vyšetření – změření zraku ve specializovaných očních optikách – a zároveň poradí s řešením korekce při řízení motorového vozidla nebo pro práci v kanceláři apod.

Co obnáší správné změření zraku?

            O měření zraku panují mezi neodborníky většinou značně zjednodušené představy. Samotný název „změření“ svádí k dojmu, že se dojde k nějaké přístrojem „naměřené“ veličině, jako je to např. u měření tlaku, hmotnosti apod., která nám o našem vidění prozradí vše. Z větší části to není pravda. Už jen proto, že vidění je ryze subjektivní a je ovlivňováno celou řadou dalších faktorů, namátkou zmiňme fyzickou i psychickou kondici, onemocnění, věk, anatomické dispozice, okolní prostředí...

To všechno by měl mít oční specialista na paměti, když k němu klient přichází. Proto se nedivme, že nám nejprve bude chvíli klást otázky, aby zjistil něco víc o našem celkovém zdravotním stavu, nárocích na vidění, pracovních návycích, potížích se zrakem a předchozí korekci. Obvykle následuje tzv. „objektivní měření“, což je právě zjištění hodnoty refrakční vady pomocí přístroje (nejčastěji automatického refraktometru). Je však potřeba stanovit, s jakou dioptrickou hodnotou bude vidění subjektivně nejlepší a nejpříjemnější, k čemuž slouží část vyšetření, kdy vyšetřující odborník systematicky vkládá klientovi do zkušební obruby sklíčka a pomocí jednoduchých dotazů „lepší / stejné / horší“ nachází - laicky řečeno - kombinaci, kdy je dosaženo nejlepšího vidění.

Tato fáze je náročná na oboustranně správnou komunikaci. Pokud si nejste jisti, co po Vás oční specialista chce, zeptejte se ho na to, aby se předešlo možným nedorozuměním. Poté, co se tímto způsobem vyšetří refrakční vada obou očí, je důležité zkontrolovat tzv. „binokulární refrakci“, kdy lze odhalit, zda zrakové potíže nepramení z nedokonalé spolupráce obou očí. Jelikož je tato část vyšetření značně časově, přístrojově i odbornostně náročná, nebývá bohužel v našich končinách zcela běžná, což může ve výsledku způsobit, že ani nové brýle nám od našich problémů se zrakem příliš nepomohou. Po vyměření dioptrických hodnot na dálku je důležité ověřit i vidění do blízka a případně stanovit tzv. přídavek do blízka, tedy o kolik dioptrií by měly být brýle na čtecí vzdálenost (matematicky vzato) silnější než na dálku. Pokud při vaší práci nebo volnočasových aktivitách využíváte i jinou pracovní vzdálenost, než jen „dálku“ a „blízko“ (čtecí vzdálenost), nezapomeňte na to vašeho očního specialistu upozornit, nezeptá-li se sám. Vyvarujete se tak nedorozumění a rozčarování, kdy například brýle na blízko nefungují na práci s počítačem apod.

            Optometristé či oční lékaři mohou v souvislosti s vyšetřením zrakové vady provést ještě nesčetné množství dalších doplňkových testů zrakových funkcí, jejichž výsledky pomohou lépe popsat stav klientova vidění. Velkou výhodou je, můžeme-li bezprostředně po změření zraku vyzkoušet nové korekční hodnoty v reálných podmínkách, třeba pohledem ven na ulici, čtením běžně tištěného textu nebo zpráv v mobilním telefonu, jelikož „sterilní“ podmínky vyšetřovny či ordinace nemusejí zcela odpovídat běžnému prostředí každodenního života.

            Jedná-li se o měření zraku v rámci současné aplikace kontaktních čoček, bude oproti předchozímu výčtu obsahovat ještě několik dílčích kroků navíc, které přímo nesouvisí se stanovením refrakční vady oka, ale jsou nezbytné k posouzení správnosti zvolené kontaktní čočky.

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ