KDO NÁM PŘESNĚ ZMĚŘÍ ZRAK? | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

KDO NÁM PŘESNĚ ZMĚŘÍ ZRAK?

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

  


Představení osvětové kampaně
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM PÉČE O ZRAK 2018

Již šestým rokem pořádá MSOO, o.s., (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR) ve spolupráci s krajskými a okresními městy a jejich informačními centry osvětovou kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak. Záštitu nad touto kampaní převzal BESIP Ministerstva dopravy.

Hlavními partnery jsou: společnost Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, společnosti Rodenstock, výrobce a distributor brýlových čoček, a společnost New Line Optics, distributor značkových brýlových obrub.

Zahájení kampaně proběhne 30.dubna 2018 formou billboardů v trvání 1měsíce, distribucí publikací Bezpečně za volantem – péče o zrak na informační centra v ČR a následně pak v měsíci červnu proběhne screening zraku účastníkům silničního provozu ve vybraných městech v prostorách informačních center nebo na místech k tomu určených ve všech krajích ve spolupráci s optometristy a koordinátory BESIPU Ministerstva dopravy.

Co je cílem osvětové kampaně

Pravidelným pořádáním osvětové kampaně Bezpečně za volantem – péče o zrak chceme zapůsobit a oslovit co nejvíce účastníků silničního provozu, a to především řidiče motorových vozidel, aby nepodceňovali pravidelné kontroly svého zraku a aby při řízení motorového vozidla používali korekci, kterou jim jejich optik nebo oční lékař doporučí.

Na trhu s oční optikou máme široký výběr brýlových skel pro řidiče, která usnadní vidění při snížené viditelnosti, např. Vlivem nepříjemných odlesků při dešti, sníženého vidění v mlze nebo za šera.

UPOZONĚNÍ: Čím jsou nebezpečné Brýle „HOTOVKY“

Důležitou informací pro širokou veřejnost je i fakt nesprávného používání tzv. BRÝLÍ HOTOVEK líbivého a lákavého designu, které si můžeme zakoupit v prodejnách řetězců, lékáren apod. za velmi nízkou cenu, která je však jen lákadlem pro nedostatečně informované uživatele.

Je nutné zdůraznit, že při dlouhodobém používání si můžeme nenávratně poškodit svůj zrak nebo způsobit nepříjemné bolesti hlavy. Tyto brýle je vhodné používat pouze jako „náplast“ do doby, než si pořídíte správné brýle nebo kontaktní čočky u svého optika.

CO JE SCREENING ZRAKU?

Screening – test zraku prováděný odborným týmem z MSOO ve složení optiků a optometristů na speciálním screeningovém přístroji prokáže, jak vidíte za šera, za mlhy, jaké máte prostorové vidění, jak vidíte na dálku a na blízko a zda máte v pořádku barvocit.

Specialisté test na místě vyhodnotí a případně doporučí odborné vyšetření – změření zraku ve specializovaných očních optikách – a zároveň poradí s řešením korekce při řízení motorového vozidla nebo pro práci v kanceláři apod.

Kdo nám přesně změří zrak?

            Měřením zraku máme na mysli vyšetření oční vady, tedy stanovení zda a jaká vada je přítomna a jaká je její hodnota. V současném tuzemském systému péče o zrak a jeho korekci figurují následující odborníci s odlišnými kompetencemi. Jsou to oční lékař, optometrista a oční optik (oční technik).

            Oční lékař se zabývá komplexním vyšetřením zraku (tedy nejen oka samotného) a léčbou očních onemocnění, úrazů atd. Může zrak i měřit a případné vady korigovat kontaktními čočkami (nikoliv brýlemi!). Pokud chce jeho pacient na základě provedeného vyšetření zhotovit brýle, je mu vystaven předpis, jehož realizace je provedena v libovolné oční optice.

            Optometrista je vysoce specializovaný odborník na měření zraku a jeho korekci. Může tedy oční vadu vyšetřit a navrhnout a zrealizovat jeho ideální korekci kontaktními čočkami nebo brýlemi, které může osobně zhotovovat. Má tedy všechny předpoklady k tomu, aby dovedl výsledky vyšetření převést do správně fungující korekční pomůcky. Optometrista ze zákona nesmí stanovovat diagnózu očních onemocnění a léčit je, avšak v případě podezření na jakoukoliv patologii by měl klientovi doporučit kontrolu u očního lékaře.

            Oční optik je specialista na zhotovování a servis brýlí a poradenství při jejich výběru. Zrak žádným způsobem nevyšetřuje a neaplikuje kontaktní čočky. Hodnoty oční vady, potřebné k výrobě korekční pomůcky, získává od oftalmologa nebo optometristy.

            Z výše uvedeného vyplývá, že změření zraku můžeme absolvovat jak u očního lékaře, tak u optometristy. Naměření správných hodnot oční vady však nemusí automaticky znamenat správné zhotovení korekční pomůcky. Nezřídka totiž může dojít k nepřesnostem či nedorozuměním při převodu dat, získaných od očního lékaře, do brýlí, zhotovovaných v oční optice, tedy alespoň při použití současné formy poukazu na brýle, která z hlediska brýlové optiky nese zcela nedostačující informace. Stává se, že oční lékař velmi dobře změří zrak, vystaví předpis, oční optik přesně podle něj zhotoví brýle - a zákazník s nimi dobře nevidí. Nikdo neudělal chybu, ale brýle jsou k ničemu! Proč? Z běžného předpisu nemá optik šanci poznat, jak daleko od očí měl klient během vyšetření sklíčka ve zkušební obrubě, jak byla na obličeji usazená a centrovaná, za jakého osvětlení, jakou metodou a na jakou vzdálenost vyšetření probíhalo atd., což jsou všechno skutečnosti, které je potřeba při zhotovení správné korekce vzít v úvahu. Optometrista, který má své pracoviště sdružené s oční optikou, má v tomto směru nesmírnou výhodu. Může osobně vést celý proces korekce zraku od jeho vyšetření přes výběr nejvhodnější pomůcky až po její zhotovení. Ví, za jakých okolností měření probíhalo, jaká jsou klientova očekávání, za jakých podmínek bude brýle nebo čočky používat atd. Velkou výhodou pro koncového zákazníka také je, že optometrista je v tomto případě přímo zodpovědný za celkový výsledek, ať už se jedná o změření zraku nebo zhotovení brýlí. Nehrozí tak nepříjemné situace, kdy se nespokojený klient domáhá nápravy na očním lékaři či optikovi a oba mu tvrdí, že vinu nese právě ten druhý. Rozuzlení v těchto případech nemusí být snadné ani jednoznačné a navíc - jak už jsme zmínili - může dojít k patové situaci, kdy všichni odvedli svou práci dobře, ale zákazník „ostrouhal“. Chcete-li mít jistotu, že Vaše brýle nebo kontaktní čočky splní Vaše očekávání, anebo že v případě nezdaru nezůstanete škodní, doporučení je nasnadě - obraťte se s měřením zraku na optometristu. To však neznamená, že se obejdeme bez péče očního lékaře, ba naopak. Pravidelné kontroly u oftalmologa jsou zejména v dětství a v pozdějším věku alespoň jednou ročně nanejvýš žádoucí.

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ