PODLE ČEHO MÁME VOLIT OČNÍHO LÉKAŘE A OPTOMETRISTU ČI KONTAKTOLOGA? | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

PODLE ČEHO MÁME VOLIT OČNÍHO LÉKAŘE A OPTOMETRISTU ČI KONTAKTOLOGA?

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Seriál Víš, jak vidíš

1. díl

2. díl

3. díl

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

Podle čeho máme volit očního lékaře a optometristu či kontaktologa?

Podle čeho máme volit očního lékaře a optometristu či kontaktologa?

            V první řadě je potřeba rozhodnout, kdy je lepší navštívit očního lékaře a kdy optometristu. Rozdíl mezi těmito dvěma odbornostmi můžeme charakterizovat asi tak, že oftalmolog zrak léčí, kdežto optometrista koriguje. Ideální způsob péče o zrak by tedy měl spočívat v pravidelných kontrolách u očního lékaře, který zjistí, zda jsou naše oči zdravé, a optometristy, který vyměří správné korekční hodnoty a pomůže nám s výběrem optimálních brýlí nebo kontaktních čoček. Pod pojmem kontaktolog se může skrývat jak oční lékař, tak optometrista, čili každý pracovník, kompetentní k aplikaci kontaktních čoček.

            Volba, ke kterému specialistovi se vydáme, je jen a jen na nás. Určitě se vyplácí chodit tam, kde jsme byli se službami spokojeni. Navíc je-li klient loajální, má jeho optometrista či oftalmolog možnost průběžně a dlouhodobě sledovat stav zraku, přítomnost a vývoj oční vady a lépe zachytit případné vznikající onemocnění nebo jeho změny. Při rozhodování nám také mohou pomoci ohlasy našich známých nebo příbuzných, kteří vyšetření na tom či onom pracovišti již absolvovali. Oční specialista by na nás měl mít vždy dostatek času (což ovšem neznamená, že „to“ vždy půjde hned a bez objednání) a měl by nás dostatečně seznámit s výsledky vyšetření a poradit nám nejvhodnější, případně další alternativní řešení.

Také je třeba si uvědomit, že rozhodující vliv na kvalitu výstupů vyšetření má vždy osoba, která jej provádí, analyzuje výsledky a rozhoduje o dalším postupu. I sebelepší a nejmodernější zařízení nemůže zaručit stoprocentní úspěch a klientovu spokojenost, nestojí-li u něj kompetentní člověk. Dejte tedy vždy pozor, zda na pracovišti, kam přicházíte, skutečně je odborník s odpovídajícím vzděláním, znalostmi a schopnostmi.

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ