PODLE ČEHO MÁME VOLIT OČNÍHO LÉKAŘE A OPTOMETRISTU ČI KONTAKTOLOGA? | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

PODLE ČEHO MÁME VOLIT OČNÍHO LÉKAŘE A OPTOMETRISTU ČI KONTAKTOLOGA?

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

  


Představení osvětové kampaně
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM PÉČE O ZRAK 2018

Již šestým rokem pořádá MSOO, o.s., (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR) ve spolupráci s krajskými a okresními městy a jejich informačními centry osvětovou kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak. Záštitu nad touto kampaní převzal BESIP Ministerstva dopravy.

Hlavními partnery jsou: společnost Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, společnosti Rodenstock, výrobce a distributor brýlových čoček, a společnost New Line Optics, distributor značkových brýlových obrub.

Zahájení kampaně proběhne 30.dubna 2018 formou billboardů v trvání 1měsíce, distribucí publikací Bezpečně za volantem – péče o zrak na informační centra v ČR a následně pak v měsíci červnu proběhne screening zraku účastníkům silničního provozu ve vybraných městech v prostorách informačních center nebo na místech k tomu určených ve všech krajích ve spolupráci s optometristy a koordinátory BESIPU Ministerstva dopravy.

Co je cílem osvětové kampaně

Pravidelným pořádáním osvětové kampaně Bezpečně za volantem – péče o zrak chceme zapůsobit a oslovit co nejvíce účastníků silničního provozu, a to především řidiče motorových vozidel, aby nepodceňovali pravidelné kontroly svého zraku a aby při řízení motorového vozidla používali korekci, kterou jim jejich optik nebo oční lékař doporučí.

Na trhu s oční optikou máme široký výběr brýlových skel pro řidiče, která usnadní vidění při snížené viditelnosti, např. Vlivem nepříjemných odlesků při dešti, sníženého vidění v mlze nebo za šera.

UPOZONĚNÍ: Čím jsou nebezpečné Brýle „HOTOVKY“

Důležitou informací pro širokou veřejnost je i fakt nesprávného používání tzv. BRÝLÍ HOTOVEK líbivého a lákavého designu, které si můžeme zakoupit v prodejnách řetězců, lékáren apod. za velmi nízkou cenu, která je však jen lákadlem pro nedostatečně informované uživatele.

Je nutné zdůraznit, že při dlouhodobém používání si můžeme nenávratně poškodit svůj zrak nebo způsobit nepříjemné bolesti hlavy. Tyto brýle je vhodné používat pouze jako „náplast“ do doby, než si pořídíte správné brýle nebo kontaktní čočky u svého optika.

CO JE SCREENING ZRAKU?

Screening – test zraku prováděný odborným týmem z MSOO ve složení optiků a optometristů na speciálním screeningovém přístroji prokáže, jak vidíte za šera, za mlhy, jaké máte prostorové vidění, jak vidíte na dálku a na blízko a zda máte v pořádku barvocit.

Specialisté test na místě vyhodnotí a případně doporučí odborné vyšetření – změření zraku ve specializovaných očních optikách – a zároveň poradí s řešením korekce při řízení motorového vozidla nebo pro práci v kanceláři apod.

Podle čeho máme volit očního lékaře a optometristu či kontaktologa?

Podle čeho máme volit očního lékaře a optometristu či kontaktologa?

            V první řadě je potřeba rozhodnout, kdy je lepší navštívit očního lékaře a kdy optometristu. Rozdíl mezi těmito dvěma odbornostmi můžeme charakterizovat asi tak, že oftalmolog zrak léčí, kdežto optometrista koriguje. Ideální způsob péče o zrak by tedy měl spočívat v pravidelných kontrolách u očního lékaře, který zjistí, zda jsou naše oči zdravé, a optometristy, který vyměří správné korekční hodnoty a pomůže nám s výběrem optimálních brýlí nebo kontaktních čoček. Pod pojmem kontaktolog se může skrývat jak oční lékař, tak optometrista, čili každý pracovník, kompetentní k aplikaci kontaktních čoček.

            Volba, ke kterému specialistovi se vydáme, je jen a jen na nás. Určitě se vyplácí chodit tam, kde jsme byli se službami spokojeni. Navíc je-li klient loajální, má jeho optometrista či oftalmolog možnost průběžně a dlouhodobě sledovat stav zraku, přítomnost a vývoj oční vady a lépe zachytit případné vznikající onemocnění nebo jeho změny. Při rozhodování nám také mohou pomoci ohlasy našich známých nebo příbuzných, kteří vyšetření na tom či onom pracovišti již absolvovali. Oční specialista by na nás měl mít vždy dostatek času (což ovšem neznamená, že „to“ vždy půjde hned a bez objednání) a měl by nás dostatečně seznámit s výsledky vyšetření a poradit nám nejvhodnější, případně další alternativní řešení.

Také je třeba si uvědomit, že rozhodující vliv na kvalitu výstupů vyšetření má vždy osoba, která jej provádí, analyzuje výsledky a rozhoduje o dalším postupu. I sebelepší a nejmodernější zařízení nemůže zaručit stoprocentní úspěch a klientovu spokojenost, nestojí-li u něj kompetentní člověk. Dejte tedy vždy pozor, zda na pracovišti, kam přicházíte, skutečně je odborník s odpovídajícím vzděláním, znalostmi a schopnostmi.

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ