KAM SE OBRÁTIT, KDYŽ MÁM PROBLÉM SE SVÝM OČNÍM LÉKAŘEM ČI OPTIKEM? | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

KAM SE OBRÁTIT, KDYŽ MÁM PROBLÉM SE SVÝM OČNÍM LÉKAŘEM ČI OPTIKEM?

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

  


Představení osvětové kampaně
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM PÉČE O ZRAK 2018

Již šestým rokem pořádá MSOO, o.s., (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR) ve spolupráci s krajskými a okresními městy a jejich informačními centry osvětovou kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak. Záštitu nad touto kampaní převzal BESIP Ministerstva dopravy.

Hlavními partnery jsou: společnost Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, společnosti Rodenstock, výrobce a distributor brýlových čoček, a společnost New Line Optics, distributor značkových brýlových obrub.

Zahájení kampaně proběhne 30.dubna 2018 formou billboardů v trvání 1měsíce, distribucí publikací Bezpečně za volantem – péče o zrak na informační centra v ČR a následně pak v měsíci červnu proběhne screening zraku účastníkům silničního provozu ve vybraných městech v prostorách informačních center nebo na místech k tomu určených ve všech krajích ve spolupráci s optometristy a koordinátory BESIPU Ministerstva dopravy.

Co je cílem osvětové kampaně

Pravidelným pořádáním osvětové kampaně Bezpečně za volantem – péče o zrak chceme zapůsobit a oslovit co nejvíce účastníků silničního provozu, a to především řidiče motorových vozidel, aby nepodceňovali pravidelné kontroly svého zraku a aby při řízení motorového vozidla používali korekci, kterou jim jejich optik nebo oční lékař doporučí.

Na trhu s oční optikou máme široký výběr brýlových skel pro řidiče, která usnadní vidění při snížené viditelnosti, např. Vlivem nepříjemných odlesků při dešti, sníženého vidění v mlze nebo za šera.

UPOZONĚNÍ: Čím jsou nebezpečné Brýle „HOTOVKY“

Důležitou informací pro širokou veřejnost je i fakt nesprávného používání tzv. BRÝLÍ HOTOVEK líbivého a lákavého designu, které si můžeme zakoupit v prodejnách řetězců, lékáren apod. za velmi nízkou cenu, která je však jen lákadlem pro nedostatečně informované uživatele.

Je nutné zdůraznit, že při dlouhodobém používání si můžeme nenávratně poškodit svůj zrak nebo způsobit nepříjemné bolesti hlavy. Tyto brýle je vhodné používat pouze jako „náplast“ do doby, než si pořídíte správné brýle nebo kontaktní čočky u svého optika.

CO JE SCREENING ZRAKU?

Screening – test zraku prováděný odborným týmem z MSOO ve složení optiků a optometristů na speciálním screeningovém přístroji prokáže, jak vidíte za šera, za mlhy, jaké máte prostorové vidění, jak vidíte na dálku a na blízko a zda máte v pořádku barvocit.

Specialisté test na místě vyhodnotí a případně doporučí odborné vyšetření – změření zraku ve specializovaných očních optikách – a zároveň poradí s řešením korekce při řízení motorového vozidla nebo pro práci v kanceláři apod.

Kam se obrátit, když mám problém se svým očním lékařem či optikem?

Kam se obrátit, když mám problém se svým očním lékařem či optikem?

            Bohužel se čas od času vyskytují situace, kdy klient není se svým očním specialistou (ať už oftalmologem, optometristou nebo optikem) z nějakého více či méně závažného důvodu spokojen. Nejvážnější příčinou bývá chybná nebo pozdní diagnóza onemocnění, někdy nenaplněné očekávání z nových brýlí či podstoupeného zákroku, jindy si prostě jen „lidsky nesedneme“. Častým ničitelem vztahu klienta s odborníkem bývá váznoucí, chybná, nebo přinejhorším vůbec žádná komunikace ať z jedné, či druhé strany. Naprosto nevhodným a jednoznačně nebezpečným řešením, ke kterému se bohužel často uchylují právě ty nejohroženější skupiny osob, je rezignování na další návštěvy zmíněných očních specialistů.

To, že nejsme spokojeni s jedním konkrétním lékařem, optikem nebo optometristou, rozhodně není důvod, abychom - snad ze vzdoru - již nikdy ani k žádnému jinému nešli. Chtěl bych upozornit hlavně na situace, kdy klient zanevře na svého očního specialistu poté, co je mu sdělena závažná, případně neléčitelná diagnóza s velmi špatnou prognózou. Bohužel i takové zprávy někdy život přináší, ale pochopitelná frustrace a pocit bezmoci by neměly člověka dovést k názoru, že je pro něj další péče očního lékaře nebo optometristy nepotřebná, neboť i v těchto případech platí, že vždy může být hůře a riziko fatálních následků se se zanedbáním prevence zvyšuje.

            Máme-li pochybnosti o kompetentnosti navštíveného očního specialisty a o správnosti jeho rozhodnutí, není nikde dáno, že se nemůžeme obrátit na jiného odborníka v oboru s prosbou o konzultaci stavu, případně nové vyšetření, přezkoušení korekční pomůcky, atd. Zodpovědný zdravotník by nám měl vyjít vstříc, přičemž by mělo být naší slušností respektovat jeho zaneprázdněnost a vytíženost jeho vlastními klienty. Na druhou stranu není správné cestovat od ordinace k ordinaci s očekáváním, že nám konečně někdo řekne to, co slyšet chceme, ačkoliv se od všech předchozích dovídáme stejnou, leč nechtěnou skutečnost. Zdravotnický systém tím zbytečně zahlcujeme, sebe sami udržujeme v plané naději a ztrácíme drahocenný čas, který by bylo možné věnovat např. adaptaci na nové životní podmínky.

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ